HERKULES S.A.

zwrot vat z zagranicy

Spółka Herkules S.A. nosiła wcześniej nazwę Gastel Żurawie S.A. Zajmuje się kompleksową obsługą sprzętową inwestycji i logistyki budowlanej.

Jest profesjonalnym dostawcą usług sprzętowych w dziedzinie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego, ma pozycję lidera na polskim rynku usług sprzętowych w zakresie udostępniania i obsługi żurawi wieżowych, dźwigów samojezdnych, gąsienicowych oraz transportu ponadnormatywnego. Świadczy usługi budowlano-montażowe związane ze wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych, a także realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Produkuje prefabrykaty strunobetonowe oraz kontenery żelbetowe. Jest partnerem operatorów telefonii komórkowej w zakresie realizacji obiektów telekomunikacyjnych „pod klucz”. Herkules S.

A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Herkules. W skład Grupy wchodzą także jednostki zależne kapitałowo: Gastel Hotele Sp. z o.o.

i Gastel Prefabrykacja S.A. Spółka Herkules S.A. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 6 grudnia 2006 roku.

Najwyższy kurs akcji odnotowano w kwietniu 2007 roku, a najniższy – w lipcu 2012 roku. Obecnie kurs akcji wciąż pozostaje niski.

Na stronie o administratorze bezpieczeństwa informacji www.perioorto.pl