O umowie przedwstępnej słów kilka

Komorniki szeregowce na sprzedaż Komorniki Deweloper Komorniki, domy i mieszkania w Komornikach

Umowa przedwstępna to rozwiązanie dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie mogą od razu zrealizować transakcji kupna mieszkania. W tego typu dokumencie muszą znaleźć się dane sprzedającego i kupującego, informacje o samym przedmiocie umowy, a także termin zawarcia ostatecznej umowy.

Oczywiście ważne jest także podanie umówionej ceny. Ponadto powinny się tam znaleźć wszelkie informacje o zobowiązaniach, jakie mają względem siebie obie strony.

Bardzo ważne jest to, by spisując tego typu umowę, używać terminu „zadatek”, ponieważ w przeciwnym razie każda kwota, płacona przy tej okazji sprzedającemu, będzie traktowana jako zaliczka. Zadatek tymczasem gwarantuje bezpieczeństwo dla obu stron.

Gdyby umowa nie doszła do skutku z winy kupującego, sprzedający ma wówczas prawo zatrzymać zadatek. Jeśli jednak to zbywca nie dotrzymałby zobowiązania, musiałby oddać nabywcy sumę w wysokości podwojonej kwoty zadatku.

Najczęściej zadatek nie przekracza dziesięciu procent ostatecznej ceny nieruchomości. Umowę przedwstępną można spisywać samemu (jako umowę cywilo-prawną) lub przy udziale notariusza.

http://www.fijalkowski.com.pl/ Oferujemy usługi: biuro rachunkowe toruń i poza tym kadry i płace