Pozostałe opcje ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego

W naszej drukarni zamówisz stickery, naklejki i etykiety samoprzylepne

Oprócz wymienionych wcześniej trzech podstawowych opcji wchodzących w skład ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego istnieją jeszcze dwie polisy o bardziej skomplikowanym i rozbudowanym mechanizmie.

Należą do nich dwa typy polisy określane, jako kapitałowe oraz z funduszem.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z o wiele wyższą składką, a wynika to z faktu, że część wpłacanej sumy będzie inwestowana przez ubezpieczyciela.

Warto podkreślić, że w tym przypadku nie ponosimy żadnego ryzyka związanego z niepowodzeniem inwestycji, bowiem za wszystko odpowiada towarzystwo.

Natomiast cały sens kapitałowego świadczenia polega na sukcesywnym wzrastaniu wartości polisy.

Natomiast polisa z funduszem stanowi najbardziej rozbudowaną opcję, a właściwie skomplikowaną w swoim funkcjonowaniu.

Przede wszystkim podobnie, jak poprzednia uwzględnia gromadzenie środków, które mają być inwestowane, jednak z tą różnicą, że to w naszych rękach leży podjęcie decyzji zarówno o sposobie inwestycji, jak i wypłacie świadczenia, do którego jest uprawniony.

Firma raben polska zajmuje się logistyką Hunters