PPH WADEX S.A.

http://triocf.pl/wycena-znaku-towarowego-marki-i-wartosci-niematerialnych-i-prawnych/

Spółka PPH Wadex S.A. zajmuje się produkcją wyrobów z cienkich blach. Wykonuje kominy ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej. Zajmuje się także tworzeniem podzespołów niezwiązanych z systemami odprowadzania spalin. Firma oferuje również sprzedaż akcesoriów, które są ściśle powiązane ze wspomnianymi systemami. Obecnie jej produkty są popularne nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i Skandynawii. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1990 roku.

Po dziesięciu latach pracy otrzymała certyfikat ISO. Obecnie jej akcjonariusze to Zbigniew Piechociński (39,48% udziału w akcjach) i Tomasz Skrzypczak (39% udziału w akcjach). Spółka PHP Wadex S.A. pojawiła się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w czerwcu 2008 roku. Przez pierwsze dwa lata wahania kursu były nieznaczne, dopiero w połowie 2010 roku zanotował on dość nagły wzrost, a niewiele później wrócił do poprzedniego stanu. Pod koniec 2011 roku kurs akcji spadł, by później delikatnie piąć się w górę. W 2014 roku nastąpiła kolejna utrata wartości akcji, a obecnie kurs jest dużo niższy, niż stawka początkowa.