Prawo pierwokupu nieruchomości

W loftach dawnego pułku ułanów poznańskich powstały apartamenty Poznań ul. Wojskowa 6

Prawo pierwokupu nieruchomości odnosi się do sytuacji, gdy określona ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron (uprawniony) pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, na wypadek gdyby druga strona (zobowiązany) sprzedała rzecz osobie trzeciej. Przedmiotem prawa pierwokupu może być między innymi nieruchomość lub jej część. Sprzedawca ma obowiązek respektowania tego prawa. Rzecz której dotyczy prawo pierwokupu może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona.

W praktyce możemy mieć do czynienia z: ustawowym prawem pierwokupu – wynikającym z treści określonego aktu prawego (przepisu szczegółowego) lub umownym prawem pierwokupu – wynikającym z czynności prawnej. Prawo pierwokupu jest niepodzielne i niezbywalne. Sprzedawca (zobowiązany) ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę w przypadku sprzedaży rzeczy: osobie trzeciej bezwarunkowo, bez powiadomienia uprawnionego lub podał mu do wiadomości istotne postanowienia umowy sprzedaży niezgodne z rzeczywistością. Sprzedaż dokonana bezwarunkowo jest nieważna, jeżeli prawo pierwokupu przysługuje na mocy ustawy: Skarbowi Państwa (w tym Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa), jednostce samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi, dzierżawcy.

sprzedaż domów jednorodzinnych rynek pierwotny Czapury http://jandach.pl Domy, mieszkania Poznań i okolice. Deweloper