Treść zawarta na stronie internetowej

Podobnie jak w przypadku innych prospektów lub też broszur informacyjnych, treści zawarte na stronie internetowej będącej bądź, co bądź reklamówką firmy, powinny być jak najbardziej obrazowe i pozwalające na zapoznanie się przez internautę z charakterem działalności oraz jej specyfiką.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie, która mówi, ze nie powinny one być długimi.

Zawsze pamiętajmy, że po mimo, tekst może być bardzo ambitnym i wartościowym opisem, to jego zbyt duża długość wpływać będzie zniechęcająco na czytelnika, a co za tym idzie nie będzie zachęcała klienta do bliższego się z nimi zapoznania.

A przecież taki efekt nie jest naszym celem, założenie jest zgoła przecież odwrotne.

W miarę swoich możliwości należy więc stosować krótkie nagłówki, niewielkie akapity, które nie będą wymagały także przesuwania strony w dół pozwalając tym samym na poznanie całej zawartej tam treści i krótkim czasie i bez zbędnego wysiłku.

Niby są to drobiazgi, ale bardzo ważne, one mogą stanowić o sukcesie w pierwszym etapie selekcji, jakiej dokonuje internauta już w momencie otwierania danej strony.

Pierwsze i oczywiście pozytywne wrażenie, potrafi zatrzymać spojrzenie na dłużej, tym samym zwiększając przecież szansę na dalszy rozwój ewentualnej współpracy.