Wieża Kapsułkowa Nakagin

Przeczytaj na temat projektów domów piętrowych

Nakagin Kapuseru Tawa, czyli Wieża Kapsułkowa Nakagin, to budynek mieszkalno – biurowy, mieszczący się w Shimbashi w Tokio (Japonia). Został zaprojektowany przez japońskiego architekta Kisho Kurokawę i stanowi typowy przykład architektury metabolistycznej. Wybudowany został w latach 1970 – 72. Jest pierwszym na świecie budynkiem z wymiennymi modułami. Jego trzon stanowi betonowy szkielet (wieża), wokół którego rozmieszczonych jest 140 modułów (kapsuł) o jednakowych wymiarach, tworzących 13 kondygnacji.

Każdy z modułów stanowi samodzielną przestrzeń biurową lub mieszkalną, wyposażoną m.in. w łazienkę i okrągłe okno, można je jednak dowolnie przemieszczać i łączyć ze sobą. Moduły są przymocowane do betonowego szkieletu w sposób niezależny od siebie, co pozwala na ich usuwanie bądź wymianę bez szkody dla pozostałych. Niestety, budynek jest w coraz gorszym stanie technicznym, gdyż zaniedbano jego konserwację i nigdy nie wymieniono żadnego z modułów.

Z uwagi na wykorzystanie do jego budowy azbestu, a także brak dostatecznych zabezpieczeń przed skutkami trzęsień ziemi, najprawdopodobniej zostanie rozebrany.

Vat ref holo.pl